งาน AUAA Business Talk เรื่อง White University/White Connectivity

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0302201038
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
85 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน AUAA Business Talk เรื่อง White University/White Connectivity โดยมี คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอมงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources