ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2546

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1803200408
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
28 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources