งานวันชาติเวียตนาม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-02-11
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
12 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์นักศึกษานานาชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานวันชาติเวียตนาม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 ณ ลานดร.ชุบ พลาซ่า อาคารมาร์ติน เดอตูร์ วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources