พิธีมอบประกาศนียบัตร Executive Mini-MBA Programs

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0110200602
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
52 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Executive Mini-MBA Programs เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ City Campus อาคารดิเอ็มโพเรียม โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์และผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources