ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ ดร. ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์ วิทยากรรับเชิญในงาน "Steering and Strengthening AU Global Competitiveness" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2015
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Thansettakit (Aug 17, 2015), 36
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ ดร. ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำกับการทำงานของสมอง บจก.สลิงชอท กรุ๊ป วิทยากรรับเชิญในงาน "Steering and Strengthening AU Global Competitiveness" บรรยายในหัวข้อ "Connecting Neuroscience and Leadership Development" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources