โครงการออกแบบเลขนศิลป์ สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ร้านรองเท้า กระเป๋า และเครื่องประดับ สำหรับสตรี "Differs"

au.identifier.bibno 0015-1960
au.identifier.callno Student's Report GA4601 ธ582ค 2538
dc.contributor.author ธิดารัตน์ เธียรอำนาจ
dc.date.accessioned 2015-06-26T10:24:16Z
dc.date.available 2015-06-26T10:24:16Z
dc.date.issued 2538
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/6240
dc.language.iso tha
dc.publisher Assumption University
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other การส่งเสริมการขาย
dc.subject.other บรรจุภัณฑ์ -- ถุงพลาสติก
dc.title โครงการออกแบบเลขนศิลป์ สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ร้านรองเท้า กระเป๋า และเครื่องประดับ สำหรับสตรี "Differs" en_US
dc.type Text
mods.genre Student Report
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department Albert Laurence School of Communication Arts
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Undergraduate
thesis.degree.name Bachelor of Communication Arts
Files