ปัญหาผู้ทรงสิทธิบัตรใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ

au.identifier.bibno 0020-7173
au.identifier.callno ว.พ. 346.0486 ส843ป 2554
dc.contributor.advisor พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
dc.contributor.author สุมิตรา มโนรัตน์
dc.date.accessioned 2015-06-26T05:09:57Z
dc.date.available 2015-06-26T05:09:57Z
dc.date.issued 2554
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 150 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/982
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other สิทธิบัตร
dc.title ปัญหาผู้ทรงสิทธิบัตรใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ en_US
dc.title.alternative Wrongful use of patent by patent holder
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Thesis
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-207173.pdf
Size:
6.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-207173.pdf
Size:
188.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections