พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมผู้บริหารสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาล BNH

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2611200402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
188 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปิดการอบรมและมอบใบวุฒิบัตรในโครงการอบรมผู้บริหารสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาล BNH เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources