ประชุมวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) เรื่อง ความเป็นมืออาชีพทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2808200614
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
12 ภาพ
Other title(s)
ความเป็นมืออาชีพทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) เรื่อง ความเป็นมืออาชีพทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.เมธี ปิลันธนานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources