อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมงาน 43rd Anniversary of the Independence and National Day of the People's Republic of Bangladesh

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2603201400
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
43rd anniversary of the Independence and National Day of the People's Republic of Bangladesh
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมงาน 43rd Anniversary of the Independence and National Day of the People's Republic of Bangladesh พร้อมด้วย Mr. Glen Vivian Chatlier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม Royal Meridien Hotel กรุงเทพฯ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources