งาน ABAC Ventures

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1206201329
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
85 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน ABAC Ventures พร้อมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณพลาซา อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาอำนวย ยุ่่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรมเข้าร่วมพิธีและเยี่ยมชมร้านค้า
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources