สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยมเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2019-07-09T06:19:10Z
dc.date.available 2019-07-09T06:19:10Z
dc.date.issued 2538-09-20
dc.description สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยมเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2538 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยี่ยม ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำประชาชนชาวเบลเยี่ยม ทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ทรงส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ ตลอดจนความมีมนุษยธรรมให้เกิดขึ้นในโลก หลังจากนั้นพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยมทรงเสดงปาฐกถาเรื่อง “สถานภาพสตรี” และได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “25 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-วาติกัน” ณ ห้องนิทรรศการ ต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องรับรองเพื่อลงปรมาภิไธยในสมุดที่ระลึก และเสด็จฯ ไปยังโบสถ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมพิธีอธิษฐานภาวนาถวายแด่สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยี่ยม และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากนั้นจึงได้เสด็จฯ กลับ en_US
dc.format.extent 70 ภาพ en_US
dc.format.mimetype image/jpeg en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/22263
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ – กิจกรรม en_US
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject.other สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject.other สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยมเสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระราชาธิบดีโบดวง แห่งเบลเยี่ยม en_US
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตร en_US
dc.subject.other พระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยี่ยม en_US
dc.subject.other พระบรมวงศานุวงศ์กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยมเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี en_US
dc.title.alternative สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยม
dc.title.alternative
dc.title.alternative ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทูลเกล้าฯถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยี่ยมโดยพระราชีนีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยมทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายแทน
dc.type Still Image en_US
mods.genre Activity en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 70
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-22263-1.jpg
Size:
151.22 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-22263-2.jpg
Size:
157.28 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-22263-3.jpg
Size:
164.78 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-22263-4.jpg
Size:
135 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-22263-5.jpg
Size:
173.06 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture