มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ลงนาม MOU เปิดตัวโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการทำวิจัยทางการแพทย์

Published date
2013
Resource type
MOU
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Daily News (Jan 9, 2013), 22
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ลงนาม MOU เปิดตัวโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการทำวิจัยทางการแพทย์ระหว่างศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อจัดทำข้อมูลวิชาการทางการแพทย์และข้อมูลสุขภาพโดยรวม
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources