งานคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2533

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2412199000
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
90 ภาพ
Other title(s)
คริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2533
งานฉลองเทศกาลคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2533
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2533 จัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2533 ณ วิทยาเขตหัวหมาก มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ พิธีแสดงกตเวทิตาคุณและคารวะภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี และคณะภราดา ณ โบสถ์แม่พระรับสาส์น อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ร่วมในพิธี การออกร้านซุ้มเกมส์และการแสดงบนเวทีจากนักศึกษาและศิลปิน ณ บริเวณ King's Lawn อาคารเฉลิมรัชมงคล รวมทั้งพิธีมิสซา ณ โบสถ์แม่พระรับสาส์น อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources