โครงการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก

au.identifier.bibno 0022-5211
au.identifier.callno GA4601 ส866ค 2540
dc.contributor.author สุริยาภรณ์ ฟูสันติ
dc.date.accessioned 2017-02-08T05:16:53Z
dc.date.available 2017-02-08T05:16:53Z
dc.date.issued 2540
dc.description รายงานนักศึกษา (ศศ.บ. (นิเทศศิลป์))--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2540. en_US
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม. en_US
dc.format.extent 117 น. : ภาพประกอบ ; 30 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/19296
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner. en_US
dc.rights.holder มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เสริมภาพลักษณ์ en_US
dc.subject.other การออกแบบเลขนศิลป์ en_US
dc.subject.other ศูนย์พัฒนาทักษะเด็ก -- การประชาสัมพันธ์ en_US
dc.title โครงการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก en_US
dc.title.alternative Kidsports family fun & fitness en_US
dc.type Text en_US
mods.genre Student Report en_US
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning) en_US
thesis.degree.department Albert Laurence School of Communication Arts en_US
thesis.degree.discipline นิเทศศิลป์ en_US
thesis.degree.grantor มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
thesis.degree.level Bachelor en_US
thesis.degree.name Bachelor of Communication Arts en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Student-Report-Fulltext-19296.pdf
Size:
16.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Student-Report-Abstract-19296.PDF
Size:
16.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract