ผู้บริหารจากองค์การแลกเปลี่ยนทางวิชาการคาทอลิกสำหรับนักเรียนต่างชาติ ( KAAD ) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0903200623
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Dr. Heinrich Geiger, Head of Asia Department จากองค์การแลกเปลี่ยนทางวิชาการคาทอลิก สำหรับนักเรียนต่างชาติ ( KAAD ) เยื่ยมชมมหาวิทยาลัยิสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน อธิการบดีกิตติคุณ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources