สัมมนาวิชาการเรื่อง บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการพัฒนาประเทศไทย

Published date
2545-07-01
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
4 ภาพ
Other title(s)
บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการพัฒนาประเทศไทย
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ณ ศูนย์การประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา โดยมี ดร. เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources