มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในความลับทางการค้า

au.identifier.bibno 0020-3325
au.identifier.callno ว.พ. 343.59307 ว765ม 2552
dc.contributor.advisor วุฒิพงษ์ เวชยานนท์
dc.contributor.author วิเศษ หงษ์ร่อน
dc.coverage.spatial ไทย
dc.date.accessioned 2015-06-26T05:10:14Z
dc.date.available 2015-06-26T05:10:14Z
dc.date.issued 2552
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2552.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 138 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/1087
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other ข้อตกลงใบอนุญาต -- ไทย
dc.subject.other ความลับทางการค้า
dc.title มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในความลับทางการค้า en_US
dc.title.alternative Legal measures to prevent of unfair competition on trade secret licensing agreement
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Thesis
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-203325.pdf
Size:
7.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-203325.pdf
Size:
153.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections