ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบรรจุชนิดกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ: ศึกษากรณี กีฬาอีสปอร์ต

Published date
2562
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
118 หน้า
Other title(s)
The legal issues for sport inclusion on national and international sport competitive: study on E-sports
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Master of Laws
Degree level
Masters
Degree discipline
กฎหมายธุรกิจ
Degree department
School of Law
Degree grantor
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Abstract
Table of contents
Description
สารนิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources