โครงการออกแบบตัวอักษรไทย ชุด ไทยล้านนา

au.identifier.bibno 0015-2432
au.identifier.callno Student's Report GA4601 ธ647ค 2538
dc.contributor.author ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
dc.date.accessioned 2015-06-26T10:23:50Z
dc.date.available 2015-06-26T10:23:50Z
dc.date.issued 2538
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/6063
dc.language.iso tha
dc.publisher Assumption University
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other ภาษาไทย -- ตัวอักษร
dc.subject.other อักษรไทย -- การออกแบบ
dc.title โครงการออกแบบตัวอักษรไทย ชุด ไทยล้านนา en_US
dc.type Text
mods.genre Student Report
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department Albert Laurence School of Communication Arts
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Undergraduate
thesis.degree.name Bachelor of Communication Arts
Files