มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัล Prime Minister's Export Award 2001

Published date
2001
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
Other title(s)
รางวัลการส่งออกสินค้าไทยดีเด่นและธุรกิจบริการดีเด่น ประจำปี 2544
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัล Prime Minister's Export Award 2001 หรือรางวัลการส่งออกสินค้าไทย ดีเด่นและธุรกิจบริการดีเด่น ประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตร การเรียนการสอนแบบนานาชาติ ทำให้มีนักศึกษานานาชาติเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยกว่า 1,300 คน จาก 50 กว่าประเทศ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections