3 เดือน KPI กระฉูด ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ตั้งงบ 220 ล้าน หนุนซอฟต์แวร์ไทย