คุณพรเทพ วัชรอำนวย

Published date
2001
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
3 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (October-December 2001), 37-39
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
การทำธุรกรรมหรือการใช้ชีวิตประจำวันสามารถเอาธุรกิจ IT เข้ามาเกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา เราจะสามารถลดขั้นตอนในการทำงานให้เร็วขึ้น โดยนำ IT เข้ามาผ่อนแรง ซึ่งจะทำให้เรามีเวลามากขึ้น ความผิดพลาดน้อยลงและสามารถใช้เวลาที่มีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอื่น เช่น ไปประชุมหรือพบลูกค้า บางบริษัทได้ออกแบบ software เพื่อบริหาร stock ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงน้อยลงเพื่อให้พนักงานสามารถประหยัดเวลาในการทำงานแบบเดิมและไปพัฒนางานอื่นๆ ให้ดีขึ้น
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources