ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Princeton ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2107200823
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
25 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Princeton ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และ Mr.Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources