ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ม.อัสสัมชัญ และ ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ม.อัสสัมชัญ จัดประชุมกรรมการโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร มาร่วมประชุมด้วย ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เมื่อวันก่อน

Published date
2013
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า