คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ จ.เชียงใหม่ ดูงานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และเยี่ยมชมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2546-03-25
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ จ.เชียงใหม่ ดูงานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร CL วิทยาเขตบางนา โดยมี อาจารย์ลัดดา วิศิษฐานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources