รู้เขา รู้เรา รับมือ AEC

Published date
2013
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
Extent
3 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Marketeer (Aug 14, 2013), 175-177
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทความของ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงการเตรียมตัวรับมือกับการก้าวสู่ประชาคมอาเชียน โดยการใช้จุดแข็งประเทศคือมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง ที่ตั้งและภูมิประเทศเอื้อต่อการเป็นจุดศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาค ซึ่งเราจะต้องแปลงจุดแข็งเหล่านี้ให้เป็นบทบาทในเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในอาเซียน
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections