งาน Workshop Exhibition 2009 : Conspiracy Factory คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0607201006
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
129 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Workshop Exhibition 2009 : Conspiracy Factory ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2553 ณ ห้อง Albert Laurence Hall อาคาร AU Mall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources