แข่งขันกอล์ฟ ABAC Unity Golf Club ครั้งที่ 2/2549

au.identifier.bibno 0021-2378
au.identifier.other 0508200638
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2006/Activity_Ext_2006/212378/index.html)
dc.contributor.other สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:34:15Z
dc.date.available 2015-07-03T05:34:15Z
dc.description สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันกอล์ฟ ABAC Unity Golf Club ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2549 ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค โดยมีคุณฤทธิกร เกียรติอาภาเดช เป็นประธาน
dc.format.extent 173 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11718
dc.subject.other การแข่งขันกอล์ฟ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน
dc.subject.other กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ABAC Unity Golf Club
dc.subject.other ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.title แข่งขันกอล์ฟ ABAC Unity Golf Club ครั้งที่ 2/2549 en_US
dc.title.alternative ABAC Unity Golf Clubครั้งที่ 2/2549
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files