พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการ 11th Intake of the Executive Program in Supply Chain Management

au.identifier.bibno 0021-6716
au.identifier.other 1710200802
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:27:08Z
dc.date.available 2015-07-03T05:27:08Z
dc.description สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการ 11th Intake of the Executive Program in Supply Chain Management เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน
dc.format.extent 62 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9921
dc.subject.other พิธีมอบวุฒิบัตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อุรีย์ เจี่ยสกุล -- กิจกรรม
dc.title พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการ 11th Intake of the Executive Program in Supply Chain Management en_US
dc.title.alternative 11th Intake of the Executive Program in Supply Chain Management
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216716.jpg
Size:
177.84 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Cover image