บรรยายพิเศษเรื่อง Career Opportunity in Thailand Financial Market

au.identifier.bibno 0021-2305
au.identifier.other 0404200612
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2006/Activity_Int_2006/212305/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:25:02Z
dc.date.available 2015-07-03T05:25:02Z
dc.description บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Career Opportunity in Thailand Financial Market เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ซอโสตถิกุล ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ร่วมฟังการบรรยาย
dc.format.extent 12 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9326
dc.subject.other การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Career Opportunity in Thailand Financial Market -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other MBA Speaker of the Month -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Speaker of the Month -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ปิยะ ซอโสตถิกุล -- กิจกรรม
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง Career Opportunity in Thailand Financial Market en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files