ผู้เข้าอบรมทางวิชาการจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมบริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0702200737
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
24 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานผู้ตรวจสอบภายใน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้เข้าอบรมทางวิชาการ หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินและเคหะการ รุ่นที่ 3 จัดโดย ภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมบริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานการบริหารเคหะการ และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 โดยมีอาจารย์นรนุช ไผ่แก้ว ผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources