งาน Career Week มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1908201329
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
211 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Career Week 2013 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากบริษัทชั้นนำต่างๆ และนักศึกษาที่จบการศึกษาเป็นบัณฑิต และนักศึกษาทั่วไปได้สมัครเข้าทำงานในบริษัทที่สนใจ ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณพลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources