บรรยายพิเศษเรื่อง Thailand Logistics Outlook

au.identifier.bibno 0022-3111
au.identifier.other 0704201402
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:23:51Z
dc.date.available 2015-07-03T05:23:51Z
dc.description สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บรรยายพิเศษเรื่อง Thailand Logistics Outlook เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 ณ ห้องอมเรศพิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวรวิทย์ เจริญวัฒนพันธ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสต์ไทย เป็นผู้บรรยาย
dc.format.extent 21 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8914
dc.subject.other บรรยายพิเศษคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Thailand Logistics Outlook
dc.subject.other วรวิทย์ เจริญวัฒนพันธ์ -- กิจกรรม
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง Thailand Logistics Outlook en_US
dc.title.alternative Thailand Logistics Outlook
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 14
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223111-1.JPG
Size:
186.01 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223111-2.JPG
Size:
201.6 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223111-3.JPG
Size:
184.68 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223111-4.JPG
Size:
147.64 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223111-5.JPG
Size:
214.97 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture