ผู้บริหารจาก Christ University, Bangalore ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1405201300
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Fr. Thomas C. Mathew, Vice Chancellor of Christ University, Bangalore ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่วมกัน โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องรับรอง VIP อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources