ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย New Mexico State ประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1703200623
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
30 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Dr.Tara Gray, Director of Teaching Academy มหาวิทยาลัย New Mexico State ประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 โดยมี รศ.ดร.เมธี ปิลันธนานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources