มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน

Published date
2015
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
Other title(s)
MEA Energy Saving Building 2015
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นายสมพล ณ สงขลา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในนามมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน (MEA Energy Saving Building 2015) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมและเชิดชูอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีการใช้พลังงานของการไฟฟ้านครหลวง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โดยมีนายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์ รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections