งาน Ladders for Leaders Building future Krungsri Leader

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1310201112
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
50 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ งาน Ladders for Leaders Building future Krungsri Leader ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources