อบรมมัคคุเทศก์อาชีพ รุ่น 10

Published date
2545-11-16
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์อาชีพ รุ่น 10 โดยมีพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources