กฎหมายธุรกิจ 2

Published date
2550
Resource type
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
B.R. 346.07 ด848ก 2550
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 3
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
272 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
Business law II : BG 1401
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections