แข่งขันกีฬาในเครือสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2403201345
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
695 ภาพ
Other title(s)
CGA Games 2013
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในเครือสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA Games) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 ณ John Paul II Sports Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources