แข่งขันกีฬาในเครือสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

au.identifier.bibno 0022-0923
au.identifier.other 2403201345
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2013/Activity_Int_2013/220923_24_3_2013/index.html)
dc.contributor.other สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.contributor.other สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:34:13Z
dc.date.available 2015-07-03T05:34:13Z
dc.description สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในเครือสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA Games) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 ณ John Paul II Sports Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
dc.format.extent 695 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11704
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other CGA Games -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title แข่งขันกีฬาในเครือสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย en_US
dc.title.alternative CGA Games 2013
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files