เสรีภาพในการแสดงความเห็นทางการเมืองของราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีการแสดงความเห็นทางการเมืองของข้าราชการทหาร

au.identifier.bibno 0019-8138
au.identifier.callno IS LA8000 ศ159ส 2552
dc.contributor.advisor ภูมิ มูลศิลป์
dc.contributor.author ศรัญญา นพรัตน์ศรีสกุล
dc.date.accessioned 2015-06-26T10:36:53Z
dc.date.available 2015-06-26T10:36:53Z
dc.date.issued 2552
dc.description สารนิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2552.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 109 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8726
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other สิทธิมนุษยชน
dc.subject.other สิทธิของพลเมือง
dc.subject.other เสรีภาพ
dc.subject.other การมีส่วนร่วมทางการเมือง
dc.subject.other ไทย -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
dc.title เสรีภาพในการแสดงความเห็นทางการเมืองของราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีการแสดงความเห็นทางการเมืองของข้าราชการทหาร en_US
dc.title.alternative Freedom of political expression of government officers : a study of freedom of political expression in the military
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Independent Study
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Independent-Study-Fulltext-198138.pdf
Size:
6.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Independent-Study-Abstract-198138.pdf
Size:
170.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract