การแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจและจัดทำแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Global Leader Challenge

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0309201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
34 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจและจัดทำแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Global Leader Challenge เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ ห้องเทวานิเวศน์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources