สัมมนา Thai Qualifications Frame Work for Higher Education (TQF : HEd)

au.identifier.bibno 0021-9189
au.identifier.other 1010201134
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2011/Activity_Int_2011/219189_10_10_2011/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:29:10Z
dc.date.available 2015-07-03T05:29:10Z
dc.description สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานสัมมนาThai Qualifications Frame Work for Higher Education (TQF : HEd) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา
dc.format.extent 24 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10257
dc.subject.other งานสัมมนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other งานสัมมนาสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other สมพิศ ป.สัตยารักษ์ -- กิจกรรม
dc.title สัมมนา Thai Qualifications Frame Work for Higher Education (TQF : HEd) en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files