อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-9245
au.identifier.other 3110200702
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:27:09Z
dc.date.available 2015-07-03T05:27:09Z
dc.description อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น ศึกษาดูงานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยมี อาจารย์ ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ
dc.format.extent 6 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9928
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี -- กิจกรรม
dc.title อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209245.jpg
Size:
142.33 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Cover image