พิธีมอบรางวัล Haagen Dazs Metro Booth on Campus

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2009200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบรางวัล Haagen Dazs Metro Booth on Campus เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ณ ห้องศูนย์รับสมัคร อาคารเซนต์ฟิลิป เบอร์นาร์ด วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources