คณะนักศึกษามหาวิทยาลัย Dongyang Mirae ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมมหาวิทยาอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3004201112
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
27 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัย Dongyang Mirae ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 โดยมี Dr. John Arthur Barnes ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources