งาน Freshy Day & Night 2012 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0907201229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
1110 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Freshy Day & Night 2012 และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด Princes and Princesses ที่จัดขึ้นในงานดังกล่าว โดยมีอาจารย์บัญชา สกุลดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์พัฒนา เจริญวัฒนะผล ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมงาน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ณ John Paull II Sports Center วิทยาเขตสุุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ นักศึกษา ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources