อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมชมนิทรรศการในงาน 180 years of Thai - U.S. Relation

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1907201300
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
128 ภาพ
Other title(s)
นิทรรศการภาพถ่ายงาน 180 years of Thai - U.S. Relation
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมชมนิทรรศการภาพถ่ายในงาน 180 years of Thai - U.S. Relation ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยมี นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้างสรรพสินค้า Central World กรุงเทพมหานคร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources